Catégories

Tritec Hexagonal  AWG10-15 Image

Tritec Hexagonal AWG10-15


Inducteurs à air Litz Perfect Lay Hexagonal Winding. Tol. ±1, pureté du cuivre 99,99%.   AWG 10 hexagonal AWG 14 ... lire plus